top of page

ein polisi covid

Oherwydd canllawiau cyfredol y llywodraeth ynghylch Covid-19, rydym wedi rhoi rhai rheoliadau ein hunain ar waith i sicrhau diogelwch y cyhoedd a'n staff.  

Rydym yn eich annog i archebu'ch tocynnau cyn ymweld â ni at ddibenion Track & Trace.

Diolch!

bottom of page